Headerbild

Ny möjlighet få bidrag från Börje Åbergs stipendiestiftelse

2017-11-30 i Allmänt

Börje Åbergs stipendiestiftelse öppnar nu möjligheten att söka stipendium för den som behöver ekonomiskt stöd för sitt idrottande

Stadgarna för Börje Åbergs stipendiestiftelse uppdaterades av DSKs styrelse den 6 april 2017 på initiativ av Börje själv och har öppnat möjligheten att söka stipendium för den som är i behov av ekonomiskt stöd. Här är den nya lydelsen:

Stipendium kan också utdelas till en eller flera föreningsmedlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd för sitt fortsatta idrottsutövande och ansökningar med motivering kan löpande under året inlämnas till ett råd bestående av Danderyds SK Idrottsallians ordförande och kassör samt Börje Åberg (kontaktuppgifter finns här)

Den sökande ska vara aktiv medlem i någon av DSK Idrottsallians föreningar. Ansökningar kommer behandlas konfidentiellt.