Headerbild

Kategorier

Info inför Årsmöte 27/4 2017

2017-04-03 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Den 27/4 hålls DSKs årliga årsmöte och här kommer information till dig som medlem inför mötet.

Årets årsmöte hålls den 27/4 kl 19 i klubblokalen på Danderydsvallen och blir det sista för DSK som flersektionsförening. En kallelse har gått ut till alla medlemmar. Som du kanske minns fattade årsmötet 2016 beslutet att ombilda DSK till en alliansförening. Arbetet med detta har pågått sedan dess och involverat samtliga sektioner och föreningsstyrelsen. På årsmötet tas det sista steget när ett förslag på uppdaterad stadga presenteras för beslut, (finns här på hemsidan och på kansliet). Stadgan är uppdaterad i enlighet med RFs stadgemall och anpassad för den nya alliansformen som DSK antagit. En förändring är att namnet ändras till Danderyds SK Fotbollsförening eftersom det idag endast är fotboll som bedrivs inom nuvarande förening, övriga idrotter har bildat egna föreningar som nu ingår i den nybildade föreningen Danderyds SK Idrottallians.

Inför årsmötet arbetar en valberedning med det viktiga arbetet ett förslag på styrelse för Danderyds SK Fotbollsförening. Om du har förslag på kandidater eller själv kan tänka dig att engagera dig ideellt så kontakta gärna valberedningen snarast.

Valberedningen består av:
Carlos Albinsson
Johan Brodin
Dominique Sjögren
Staffan Salén

För att vara röstberättigad på årsmötet ska medlemsavgiften vara betald senast den 14 april 2017

Hälsningar

Jan Berneryd
Ordförande
Danderyds SK