Headerbild

Brev från ordföranden nr 2

2016-07-07 i Allmänt

Informationsbrev nr 2 2016-07-07

Bästa DSK:are!

 Tack för alla svar på mitt förra brev!

Jag har fått några frågor om viktiga ämnen som jag tänkte besvara i detta mail:

Hur går det med DSK fotboll och diskussionerna med IFK Stocksund?

Hur dår det med alliansombildningen?

På årsmötet i april fick vi först höra en presentation av den dåvarande fotbollsstyrelsen om innebörden av ett eventuellt samgående mellan DSK Fotboll och IFK Stocksund för att skapa IFK Danderyd, och sedan valde årsmötet en helt ny fotbollsstyrelse (med röstetalet 42-29) som är emot ett samgående. Detta är bakgrunden till att jag och medlemmarna i huvudstyrelsen är osäkra på vad våra 723 aktiva i fotbollen vill i denna fråga. Av denna anledning har huvudstyrelsen beslutat att göra en enkät riktad till alla aktiva i fotbollen efter semestern. Innan enkäten skickas kommer ytterligare information att ges samt informationsmöten hållas där det går bra att ställa frågor. Jag hoppas på detta sätt att vi får en bättre bild av vad de aktiva i fotbollen och deras föräldrar vill i denna fråga. Många av våra aktiva i fotbollen är under 15 och har därför inte rösträtt på årsmötet (enligt våra stadgar). Jag  har också rådfrågat en jurist på Riksidrottsförbundet (RF) som rekommenderar att vi gör en enkät. Mer information samt kallelse till infomöten kommer under augusti.

När det gäller alliansombildningen så pågår arbetet. Friidrotten och Volleybollen har skickat in ansökan om registrering av ny förening, och innebandyn gör det inom kort. Målet är att det mesta ska vara klart inför höstsäsongen. För fotbollens del får vi avvakta tills enkäten är gjord innan vi startar arbetet, sedan har ju fotbollen en annan säsongsindelning vilket gör att tidplanen ser annorlunda ut ändå. Eftersom alliansombildning av idrottsföreningar är vanligt förekommande idag finns det väldigt bra stöd för detta bl a hos RF och specialidrottsförbunden vilket underlättar arbetet för respektive sektion.

Jag hoppas nu att du får en riktigt skön sommar med mycket avkoppling men även fysisk aktivitet!