Headerbild

Danderyds SK:s förtjänsttecken

Förtjänsttecknet, "Guldnålen", är DSK:s högsta utmärkelse.

Till grund för utmärkelsekommitténs bedömning av kandidater till förtjänsttecknet ligger en poängberäkning, där en poängsumma ska uppnås.

Olika poäng ges för styrelseuppdrag i huvudstyrelse och sektionsstyrelser, lagledar-, tränar- och funktionärsuppdrag, insatser som idrottare m m.

Sedan finns det insatser som inte kan inordnas i poängsystemet utan måste bedömas separat.