Headerbild

Börje Åbergs stipendiestiftelse

Börje Åberg, en av Danderyds SK:s verkliga profiler, var styrelseledamot från  1956 och klubbsekreterare under många år, har skänkt pengar till stiftelsen med hans namn. Börje Åberg avled i januari 2021 84 år gammal.

Stiftelsen ska ge stipendier till framstående ledare och idrottare inom Danderyds SK medlemsföreningar. Stipendier kan årligen ges med föregående års avkastning + max 5% av kapitalet.

Ett råd bestående av Idrottsalliansens ordförande, vice ordförande och kassör fattar beslut om stipendier.

Stipendium kan även utdelas till en eller flera föreningsmedlemmar som är i behov av ekonomiskt stöd för sitt fortsatta idrottsutövande och ansökningar med motivering kan inlämnas till rådet löpande under året.

Förslag på stipendiater, med motivering, lämnas till medlemmar i rådet. Beslutade stipendier delas ut vid årsmöte eller annat lämpligt tillfälle.