Headerbild

Stadgar

Vid Danderyds Sportklubbs 70-årsjubileum den 1 juni 2004 instiftar Supporterföreningen Gamla DSK:are en fond med följande stadgar:

1.   Fondens namn ska vara: DSK-fonden

2.   Fondens startkapital blir 15 000 kr

3.   Fonden skall förvaltas av Danderyds Sportklubbs huvudstyrelse

4.   Bidrag från fonden bör årligen utdelas till idrottsutövande ungdom eller till

         speciell verksamhet som sker utöver det vanliga.

5.   Ansökan till fonden skall göras till DSK:s kansli

6.   Fonden är avsedd att komplettera övriga fonder inom DSK

7.   Ändringar av dessa stadgar kan göras av DSK:s huvudstyrelse med minst 2/3

        majoritet